Preise

45 min mit Monatsvertrag 140 Euro pro Monat

45 min ohne Einzelstunde 40 Euro

60 min Einzelstunde : 50 Euro